Historická buňka WBH J.K.Hraše


Historická buňka WBH byla založena formálně 1. března léta Páně 2012 dvěma členy – mladším badatelem Michalem Faustem a starším badatelem Petrem Koubkem (viz fotografie 1). Bylo to přirozené vyústění předchozích neformálních historicko-vlastivědných aktivit zmíněných členů WBH.

   5. dubna téhož roku dostala přívlastek po guru archeologie a historie, kterým byl pedagog a spisovatel Jan Karel Hraše. Tento velikán cimrmanovského rozměru si při zakreslování knovízského hradiště na kopci Hradišťany v Českém středohoří roztomile popletl světové strany, čímž nejen ztížil práci svým následovníkům, ale upoutal na sebe i pozornost zakládajících členů buňky. Navíc je velmi příhodné jeho příjmení, které evokuje spojitost s našimi Hracholusky. Na počest tohoto kroku byl vzápětí přejmenován i jeden navštívený hrad. A tak se při jedné z prvních expedic buňky pod novým názvem stal z hradu Krašov rázem Hrašov. Tímto přejmenovávacím intermezzem členové ukončili hektické období zakládání a došlo ke zklidnění jako přirozené podmínky poctivého badatelského úsilí.

      19. ledna roku 2013 byl do historické buňky přijat třetí člen – badatel cestovatel Robin Vávra (iniciační obřad – přísaha na portrét J.K.Hraše – je zaznamenán na fotografii 2, společné foto všech členů pak na fotografii 3), čímž došlo k dalšímu mezníku ve vývoji buňky.

     Buňka si dala za cíl probádávat a odkrývat především nejstarší dějinné souvislosti městské části Hracholusky, ale nebrání se jakémukoliv historickému bádání. Zejména v oboru stibologie, tedy nauky o dávných cestách a jejich významu, jejímž jedním ze zakladatelů je také již zmíněný J.K.Hraše. V neposlední řadě se buňka věnuje obnovování starých lidových tradic a zvyků, jako např. Pálení čarodějnic na Šibeňáku (Slavíně) či organizování naučně poznávacích výletů. Za jeden ze zásadních úspěchů své badatelské činnosti považují členové buňky objev Jeviněvského vinařství.

     Z publikační činnosti buňky:

Do „svého“ prvního článku o roudnických popravištích badatelé protentokrát pouze získávali materiály pro autora, archeologa Petra Nového ze Středočeského muzea v Roztokách – viz příloha Roudnická popraviště.

Další články jsou již samostatným dílem členů historické buňky – viz ostatní přílohy.


HB - Zakládající členové historické buňky WBH JKH  3.

Zakládající členové historické buňky WBH JKH

HB - Iniciační obřad přijetí badatele Chlupáče do HB

Iniciační obřad přijetí badatele Chlupáče do HB

HB - Členové HB WBH JKH 1.

Členové HB WBH JKH


Přílohy:

Výroční slavínské trojky 1

Výroční slavínské trojky 2

Roudnická popraviště

Prameny pod Řípem

Prameny Čepele